TIOS - Turistična in druga obvestilna signalizacija

Vodenje in usmerjanje prometa v MO Novo mesto je osnovni namen pri vzpostavitvi usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije-TIOS. Urejen sistem zmanjša množico oglasnih tabel podjetij in poenoti vizualno podobo mesta.

S Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, ki je stopil v veljavo maja leta 2000 in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, so del prometne signalizacije postale tudi usmerjevalne lamele, ki so namenjene obveščanju udeležencev v cestnem prometu o kulturnih, zgodovinskih in naravnih spomenikih ter pomembnejših objektih znotraj naselja.

Usmerjevalna lamela in elementi na njej (črke, puščice in piktogrami) so zasnovani tako, da so jasno vidni, hitro berljivi in razpoznavni pri povprečni hitrosti 50 km/h. S tem je zagotovljena tudi večja prometna varnost.

Glede na število nosilcev za usmerjevalne lamele in števila lamel, ki jih bo zahtevala MO NM, bo za ostale interesente (predvsem iz poslovnega področja) ostalo omejeno število usmerjevalnih lamel. Za objektivno razdelitev možnosti usmerjanja so narejena Merila in kriteriji.

Več...

SPORTI, d.o.o., Pod Trško goro 1, 8000 Novo mesto, t: 07 338 25 76