Vodenje družb

Sporti se vse od ustanovitve naprej uspešno ukvarja z vodenjem družb, svetovanjem, prokuro, sanacijo in stečaji - bodisi v obliki aktivnega lastništva bodisi pogodbenega sodelovanja. Izobrazbena struktura in reference naših managerjev prepričajo tudi najzahtevnejšega partnerja.

 

Reference:

  • Oprema, Kočevje
  • Silex, Blanca
  • Saturnus Orodjarna, Ljubljana
  • Orog, Ljubljana
  • Litostroj PTS, Ljubljana
  • LokalPatriot, Novo mesto
SPORTI, d.o.o., Pod Trško goro 1, 8000 Novo mesto, t: 07 338 25 76